Ekonomické fórum: AI příležitosti a rizika (pouze pro zvané)

18. 6. 2024
 
08:00
 - 
09:00

Řečníci

Moderátoři

Přidat do kalendáře

Umělá inteligence (AI) se stává stěžejním prvkem moderního technologického a společenského rozvoje s bezprecedentním potenciálem v mnoha oblastech lidského života a společnosti jako celku. Na základě současných trendů a výzkumů je diskutováno, jaké možnosti AI nabízí v oblastech jako například zdravotnictví, vzdělávání, průmysl, domácnost, obchod a společenské služby. Zároveň jsou identifikovány zásadní výzvy a rizika, která AI přináší, včetně otázek týkajících se etiky, bezpečnosti dat, sociální rovnováhy a dopadu na pracovní trh. Umělá inteligence se velmi rychlým tempem stává nedílnou součástí naší reality a na základě současných trendů lze vyvodit, že 21.století lze označit jako století umělé inteligence, jejíž role roste přímo úměrně s časem, což s sebou nese mnoho výhod, ale i nemálo rizik. 

Jakým způsobem lze rizika AI minimalizovat a jaká opatření by měla být přijata na úrovni politiky, regulace a výzkumu? V jakých zásadních oblastech ovlivňuje AI současnou podobu naší společnosti a ekonomiky a v jakých oblastech ji bude ovlivňovat za dekádu, dvě, tři…? Které etické otázky by měly být brány v úvahu při využívání umělé inteligence ve společnosti? Které oblasti lidského života by měly být prioritou pro investice do vývoje umělé inteligence?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!