Panelistka

Alžběta Solarczyk Krausová

Vedoucí CICeRo na Ústavu státu a práva AV ČR, zakladatelka a ředitelka Respectful AI (Česká Republika)

Alžběta Solarczyk Krausová je zakladatelkou a ředitelkou společnosti Respectful AI. Zároveň působí jako vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, je předsedkyní expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, zakladatelkou a předsedkyní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorkou na Univerzitě Karlově a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi, členka sítě expertů ONE AI při OECD a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. Podílela se na založení platformy České ženy v AI. Ve výzkumu se specializuje na etické a právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!