Panelista

Julia Schvarcová

Vedoucí oddělení vládních záležitostí a veřejné politiky v České republice a na Slovensku, Google (Slovensko)

Julia Schvarcova je odbornice na veřejnou politiku s téměř desetiletou praxí v oblasti regulačních otázek EU a členských států v Bruselu, Varšavě, Praze a Bratislavě. Do společnosti Google nastoupila v roce 2019 a v současné době vede oddělení pro vládní záležitosti a veřejnou politiku společnosti Google v České republice a na Slovensku. Dříve se věnovala veřejným záležitostem EU v globální poradenské společnosti Weber Shandwick v Bruselu. Získala magisterský titul v oboru mezinárodní veřejný management na Sciences Po Paris, bakalářský titul v oboru politika a mezinárodní vztahy na University of Manchester a je absolventkou programu Aspen Institute CE Young Leaders Program.

Agenda řečníka

08:00

 - 

09:00

18. 6. 2024

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Česká republika)

Julia Schvarcová, vedoucí pro vládní záležitosti a veřejnou politiku, Google (Slovensko)

Alžběta Solarczyk Krausová, vedoucí CICeRo na Ústavu státu a práva AV ČR, zakladatelka a ředitelka Respectful AI (Česká republika)

Moderátor:

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!