V. ročník mezinárodní konference
Digitální Česko 2020

12. a 13. března 2020, Praha, konference se koná pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva obchodu a průmyslu ČR  
ŘEČNÍCI
O KONFERENCI

Probíhající digitální revoluce v ekonomice a společnosti představuje obrovskou příležitost pro Evropu a zejména členské země EU střední a menší velikosti. Díky průlomovým technologiím se promění struktura ekonomiky a otevírají se možnosti pro vznik a růst nových firem ve všech oblastech hospodářství. Zároveň nás ale staví před nové a zásadní výzvy v oblasti politiky, regulace a celé společnosti. Takové, jakým nemůžeme čelit sami, ale jen ve společné Evropě.

Podívejte se, jaký byl IV. ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2019

Úvodní stránka 2019
Organizátor konference

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.