VIP TALK: eHealth jako nástroj prodlužující délku života

19. června
 
12:50
 - 
13:15

Elektronické zdravotnictví neboli eHealth je trend, který zejména v evropských státech nabírá na popularitě. Označuje využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a zahrnuje celou škálu digitálních řešení a služeb, jejichž cílem je zlepšit poskytování zdravotní péče i výsledky pacientů a zefektivnit lékařské procesy. eHealth taktéž nabízí potenciál pro zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a současně snižování nákladů. Vyvolává však důležité etické, právní a regulační otázky, které je třeba s dalším vývojem těchto technologií řešit. Kromě toho je také třeba brát v potaz skutečnost, že ne všichni mají přístup k technologiím, jež eHealth využívá. Proto s sebou téma elektronického zdravotnictví nese jak obrovský potenciál, tak významné překážky pro jeho potenciální uživatele. 

Jak by měly zdravotnické instituce a vlády spolupracovat na maximalizaci potenciálu eHealth a současně minimalizovat jeho negativní dopady? Jak by měla regulace eHealth postupovat, aby zabezpečila ochranu pacientů? Jak konkrétně může eHealth zlepšit kvalitu péče poskytované pacientům? A jak významnou finanční úsporu může digitalizace zdravotnictví přinést?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!