Panelista

Petr Foltýn

Ředitel, Národního centrum elektronického zdravotnictví (Česká Republika)

Petr Foltýn v letech 2006-2015 pracoval ve vedení obchodních a technických tymů v oblasti outsourcingu IT služeb. Od roku 2015 potom jako součást managementu obchodní společnosti, která náležela do holdingové struktury jejichž součástí bylo i soukromé zdravotnické zařízení. V této společnosti od r. 2016 působil v pozici obchodního ředitele. Začátkem roku 2018 poté nastoupil do funkce náměstka ředitele pro IT ve FN Ostrava a v průběhu roku 2023 působil na částečný úvazek na ministerstvu zdravotnictví jako konzultant pro projekty elektronizace. Od 02/2024 již na ministerstvu zdravotnictví působí jako ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!