Panelista

Tomáš Šedivec

Vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy, Digitální a informační agentura (Česká republika)

Tomáš Šedivec pracuje v rámci hlavního oddělení architektury eGovernmentu od poloviny roku 2015. Jako vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy je zodpovědný za Národní koncepci architektury eGovernmentu a podílí se na definování pravidel, cílů, principů a politik Informační strategie České republiky. Jako tajemník vede a organizuje jednání pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT při radě vlády pro informační společnost, na které jsou zváni všichni zájemci o eGovernment v ČR. Pro účely této konference by chtěl dodat, že služby eHealth nejsou z hlediska svých problémů a řešení jedinečné od ostatních služeb veřejné správy, a proto je třeba se eGovernmentem a eHealth zabývat jako celkem.

Agenda řečníka

12:50

 - 

13:15

19. června

Petr Foltýn, ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví (Česká republika)

Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy, Digitální a informační agentura (Česká republika)

Moderátorka:

Barbora Dubanská, expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!