Panel 1: Digitální transformací k větší ekonomické konkurenceschopnosti

12. květen
 
10:30
 - 
12:00

Koronavirová pandemie naplno ukázala, že digitalizace je základním pilířem dlouhodobé konkurenceschopnosti. Česko patří mezi země, jejichž konkurenceschopnost je do jisté míry založena na levné pracovní síle. Ke změně nevede jiná cesta než se zaměřit na průmysl s vysokou přidanou hodnotou. Toho však nelze dosáhnout bez digitální transformace.

Digitalizace zvyšuje nejen efektivitu, ale také produktivitu a flexibilitu firem. Ukázalo se, že některé firmy během krize dokonce rostly. Vytvářely nová pracovní místa a dosahovaly i vyšší produktivity práce. Firmy, které využily přínosy digitalizace, překonaly současnou krizi mnohem snáze. Dnes se už patrně nenajde nikdo, kdo by zpochybňoval objektivní přínosy digitalizace. Digitalizace postupuje mílovými kroky a pokud se české firmy tomuto trendu nepřizpůsobí včas, mohou být velmi rychle nahrazeny jinými.

Neměli bychom zapomínat ani na zaměstnance. Příchod koronaviru změnil benefit v podobě home office na zcela běžnou záležitost a standard. Tento trend zásadně změnil způsob naší práce. Stále častěji se setkáváme online a komunikujeme elektronicky. Otázkou je, zda-li tento způsob práce opravdu vyhovuje většině zaměstnanců, nebo se naopak doma zhoršuje produktivita, pracovní morálka a soustředěnost.

Jaký je stav českých firem z hlediska digitální transformace? Do jaké míry se daří zavádět principy konceptu Průmysl 4.0? Stane se home office pevnou součástí našeho pracovního života?A je práce z domova výhodná pro zaměstnavatele i zaměstnance?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!