VIP TALK: Je už Česko digitální?

18. června 2024
 
12:50
 - 
13:15

Česká republika prochází v posledních vývojem, ve kterém se digitální technologie stávají neodmyslitelnou součástí každodenního života. V této transformaci hraje klíčovou roli rozvoj elektronických identit, jako je například Bank ID, která umožňuje rychlé a bezpečné online ověření totožnosti.Tuto funkci využila již třetina všech Čechů a její potenciál stále roste.

Digitalizace zjednodušuje procesy v mnoha odvětvích, od bankovnictví po veřejnou správu, přispívá k zrychlení a efektivitě transakcí a otevírá cestu k novým formám digitální komunikace. Potenciál digitalizace byrokratických procesů leží i v mnoha dalších sférách veřejného i soukromého sektoru. Otázkou však zůstává, jak efektivně a rychle se Česká republika transformuje ve prospěch digitálních technologií a zda je legislativně dost flexibilní takové změny adoptovat. 

Která odvětví české ekonomiky nejvíce profitují z digitalizace? Jaké jsou největší výzvy a příležitosti spojené s digitalizací byrokratických procesů v oblasti veřejné správy? Jak mohou vládní instituce podporovat a motivovat občany k aktivnějšímu využívání digitálních služeb? Jak legislativní rámec podporuje nebo brání rychlé adaptaci nových digitálních technologií?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!