Ekonomická transformace jako příležitost k návratu do první ekonomické ligy

18. června
 
09:30
 - 
10:45

Řečníci

Moderátoři

Přidat do kalendáře

Umělá inteligence (AI), robotizace nebo automatice práce patří mezi často skloňované pojmy, které se stávají stále více zásadním prvkem ve všech oblastech našich životů, přičemž její význam neustále roste. Digitální transformace je pro Českou republiku šancí k vnitřní modernizaci, přechodu na vzdělanostní ekonomiku a vznik domácích inovativních podniků s vysokou přidanou hodnotou. 

Český průmysl prochází transformací ve všech sektorových oblastech. Hlavním cílem je umožnit všem průmyslovým odvětvím plně využívat výhod digitálních inovací za účelem vývoje produktů s přidanou hodnotou, přizpůsobení jejich obchodních modelů a maximalizace potenciálu pro růst v digitální ekonomice. Pokud se Česká republika má úspěšně transformovat v plnohodnotnou digitální ekonomiku, je s ohledem na rychlý vývoj technologií nutné jasně stanovena prioritní témata, která povedou k dosažení tohoto ambiciózního cíle.

Jaké výzvy a příležitosti vidíte pro podnikání v souvislosti s rozvojem a implementací umělé inteligence? Jaké konkrétní technologické inovace spojené s umělou inteligencí považujete za klíčové v procesu ekonomické transformace? Jak jsme na tom v porovnání s ostatními státy? A umí Česko využívat potenciál AI? A pokud ano, v jakých oblastech? Jakým výzvám nyní čelíme?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!