Digitální věk vzdělávání

13. 5. 2022
 
12:45
 - 
13:45

Málokterá oblast zažila od propuknutí koronavirové pandemie takovou „revoluci“ jako právě školství. Pandemie odhalila řadu problémů týkajících se systémů vzdělávání a odborné přípravy, které souvisejí s digitálními kapacitami institucí, vzděláváním učitelů a celkovou úrovní digitálních dovedností a kompetencí. 

Evropská unie proto obnovila politickou iniciativu na podporu udržitelného a účinného přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států digitálnímu věku – Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027). Jedná se o dlouhodobou strategickou vizi pro vysoce kvalitní, inkluzivní a přístupné evropské digitální vzdělávání. 

Plán digitálního vzdělávání navazuje na výzvy a příležitosti koronavirové pandemie a usiluje o užší spolupráci Evropské unie v oblasti digitálního vzdělávání. Podpora digitalizace vyučovacích metod a pedagogiky spolu se zajištěním infrastruktury potřebné pro efektivní dálkové vzdělávání má za cíl zlepšit kvalitu a kvantitu dálkové výuky. 

Které státy se nejlépe přizpůsobily nuceným změnám ve výuce a jakým způsobem? A naopak, které měly s distanční výukou problém? Jaký má výuka na dálku potenciál? Jak ovlivní Akční plán digitálního vzdělávání školství v České republice? Ovlivní digitalizace vzdělávacího systému samotné studenty? Jaká je budoucnost vzdělávání v EU?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!