Panelistka

Barbora Bühnová

Spoluzakladatelka Czechitas; proděkanka, Masarykova univerzita (Česká republika)

Barbora Bühnová působí jako docentka a proděkanka Fakulty informatiky, Masarykovy univerzity v Brně. Po zkušenostech z výzkumných pobytů v zahraniční (Německo, Austrálie) nyní vede řadu výzkumných týmů na FI MU (softwarové architektury) a pod Českým centrem excelence pro kyberkriminalitu C4e (návrh kritických infrastruktur). Vede Sdružení Průmyslových Partnerů FI MU (30 firem) a stojí za řadou předmětů reflektujících nejmodernější technologie, které na FI MU zavedla. A protože je ji velice blízké téma popularizace vzdělání v oblasti informačních technologií, a to zejména mezi dívkami, působí současně ve vedení neziskové organizace Czechitas, která inspiruje a vzdělává ženy, děti a mláděž v IT dovednostech (30.000+ absolventů). Povzbuzení dívek k zájmu o IT se věnuje i na evropské úrovni v rámci vedení sítě EUGAIN (European Network for Gender Balance in Informatics), který sdružuje 38 evropských zemí.

Agenda řečníka

12:45

 - 

13:45

13. 5. 2022

Ivo Vondrák, hejtman, Moravskoslezský kraj, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Česká republika)

Minna Kelhä, generální ředitelka, Finská národní agentura pro vzdělávání (Finsko)

Vojtěch Petráček, rektor, České vysoké učení technické v Praze (Česká republika)

Barbora Bühnová, spoluzakladatelka Czechitas; proděkanka, Masarykova univerzita (Česká republika)

Petr Jonák, člen představenstva, Svaz průmyslu a dopravy (Česká republika)

Moderátor:

Bohumil Kartous, ředitel, Pražský inovační institut (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!