Panelista

Vladimír Dzurilla

Ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (Česká republika)

Vladimír Dzurilla vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, absolvoval studijní pobyt v Nizozemí a studium na Britské Open University. Pracoval ve společnostech Accenture, O2 jako konzultant a poradce managementu u projektů výměny a implementací velkých IT systémů a zavádění organizačních a procesních změn. V současné době zastává funkci generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jehož hlavním úkolem je poskytování ICT služeb pro státní správu a provoz Národního datového centra. Zároveň vede Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. Ta tvoří strategie neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření a dodává sdílené služby pro veřejnou správu. Vladimír Dzurilla rovněž působil v letech 2017 -2021 jako zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. V rámci této pozice vytvořil a realizuje strategickou koncepci Digitální Česko, která přispívá k výraznému posunu v oblasti státního IT a digitální ekonomiky. Významně se podílel na vzniku Zákona o právu na digitální služby, Inovační strategie ČR The Country for the Future a dalších projektech transformace veřejné správy.

Agenda řečníka

13:00

 - 

14:15

12. 5. 2022

Dita Charanzová, místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)

Vladimír Dzurilla, ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (Česká republika)

Ondřej Vlček, generální ředitel, Avast Software (Česká republika)

Alžběta Krausová, vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Moderátor:

Petr Očko, náměstek pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Česká republika)

13:30

 - 

13:45

12. květen

Vladimír Dzurilla – Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Vláda České republiky (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!