Panelista

Michael O'Flaherty

Ředitel, Agentura Evropské unie pro základní práva (Irsko)

Michael O’Flaherty je od roku 2015 ředitelem Agentury Evropské unie pro základní práva. Je bývalým profesorem lidských práv na Nottinghamské univerzitě a Irské národní univerzitě v Galway. V letech 2004 až 2012 byl členem Výboru OSN pro lidská práva, kde naposledy působil jako místopředseda. O’Flaherty zastával řadu dalších funkcí v OSN, a to jak v ústředí, tak v terénu. V souvislosti s tím byl svědkem porušování lidských práv na místech, jako je Bosna a Hercegovina či Sierra Leone, podával o něm zprávy a usiloval o jeho zmírnění. Působil také jako vrchní komisař Komise pro lidská práva v Severním Irsku, jako předseda Irish Penal Reform Trust a jako místopředseda Universal Rights Group. O’Flaherty, právní zástupce irských soudů, získal vyšší doktorát práv na Irské národní univerzitě a je rovněž držitelem titulů z mezinárodních vztahů, filozofie a teologie.

Agenda řečníka

10:30

 - 

11:30

13. 5. 2022

Timmy Dooley, senátor, designovaný místopředseda ALDE (Irsko)

Michael O’Flaherty, ředitel, Agentura Evropské unie pro základní práva (Irsko)

František Vrábel, zakladatel a ředitel, Semantic Visions (Česká republika)

Tereza Bartoníčková, vědkyně a zakladatelka Internetového institutu (Česká republika)

Marcus Ryder, novinář a akademik, Birmingham City University (Velká Británie)

Moderátor:

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!