Panelista

Jürgen Brandstätter

Místopředseda, IHE-Europe (Rakousko)

Jürgen Brandstätter je odborníkem a vášnivým zastáncem "interoperability založené na standardech" v oblasti IT ve zdravotnictví. Působí v několika standardizačních organizacích na národní i mezinárodní úrovni, zejména v iniciativě Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Dále působí jako člen představenstva IHE International, jako místopředseda IHE Europe a v několika dalších výborech. V těchto funkcích podporuje interoperabilitu založenou na standardech pro výměny zkušeností ve zdravotnictví v Evropě i na mezinárodní úrovni. Jürgen je součástí vedení společné iniciativy IHE a HL7 v rámci FHIR (projekt Gemini) a podílel se na mnoha konzultačních projektech v oblasti eHealth v Evropě. Dále se podílel na několika mezinárodních projektech v této oblasti - v Asijské rozvojové bance, Interamerické rozvojové bance, WHO, Komisi EU (epSOS, X-eHealth, XpanDH) a je aktivním členem evropské komunity eHealth DSI při vytváření specifikací pro přeshraniční zdravotní péči v Evropě i mimo ni. Z pověření rakouského ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele zastupuje Rakousko v Globálním partnerství pro digitální zdravotnictví.

Agenda řečníka

11:45

 - 

13:00

25. květen

Henrik Ibsen, výkonný ředitel, OTH.IO (Dánsko)

Martin Zeman, ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika)

Jürgen Brandstätter, místopředseda, IHE-Europe (Rakousko)

Barbora Dubanská, expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika)

Jakub Pětioký, česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (Česká republika)

Moderátor:

Tomáš Doležal, ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česka republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!