Panelista

Jürgen Brandstätter

Místopředseda, IHE-Europe (Rakousko)

Jürgen Brandstätter je odborníkem a vášnivým zastáncem "interoperability založené na standardech" v oblasti IT ve zdravotnictví. Působí v několika standardizačních organizacích na národní i mezinárodní úrovni, zejména v iniciativě Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Dále působí jako člen představenstva IHE International, jako místopředseda IHE Europe a v několika dalších výborech. V těchto funkcích podporuje interoperabilitu založenou na standardech pro výměny zkušeností ve zdravotnictví v Evropě i na mezinárodní úrovni. Jürgen je součástí vedení společné iniciativy IHE a HL7 v rámci FHIR (projekt Gemini) a podílel se na mnoha konzultačních projektech v oblasti eHealth v Evropě. Dále se podílel na několika mezinárodních projektech v této oblasti - v Asijské rozvojové bance, Interamerické rozvojové bance, WHO, Komisi EU (epSOS, X-eHealth, XpanDH) a je aktivním členem evropské komunity eHealth DSI při vytváření specifikací pro přeshraniční zdravotní péči v Evropě i mimo ni. Z pověření rakouského ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele zastupuje Rakousko v Globálním partnerství pro digitální zdravotnictví.

Agenda řečníka

11:45

 - 

13:00

25. květen

Henrik Ibsen, výkonný ředitel, OTH.IO (Dánsko)

Martin Zeman, ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika)

Jürgen Brandstätter, místopředseda, IHE-Europe (Rakousko)

Barbora Dubanská, expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika)

Jakub Pětioký, česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (Česká republika)

Moderátor:

Tomáš Doležal, ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česka republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!