Panelista

Alžběta Krausová

Vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Dr. Alžběta Krausová je vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, předsedkyní expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, zakladatelkou a předsedkyní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorkou na Univerzitě Karlově a výkonnou redaktorkou časopisu The Lawyer Quarterly. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi, členka sítě expertů ONE AI při OECD, expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. V únoru 2022 se stala členkou pracovní skupiny na Data Governance v GPAI. Ve výzkumu se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem.

Agenda řečníka

13:00

 - 

14:15

12. 5. 2022

Dita Charanzová, místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)

Vladimír Dzurilla, ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (Česká republika)

Ondřej Vlček, generální ředitel, Avast Software (Česká republika)

Alžběta Krausová, vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Moderátor:

Petr Očko, náměstek pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!