VIP Talk: Pokrok a nové výzvy eGovernmentu

12. 5. 2022
 
12:45
 - 
13:00

Digitalizace veřejné správy patří dlouhodobě mezi nejvyšší vládní priority. Bez nadsázky lze říct, že rok 2022 je rokem eGovernmentu a významných změn. V praxi začne fungovat například zákon o právu na digitální služby nebo zákon přezdívaný DEPO, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Balíček změn prohlubuje elektronizaci veřejné správy v Česku. 

Zákon o právu na digitální služby obsahuje například zavedení povinného příjmu poštovních datových zpráv právnickými a podnikajícími fyzickými osobami nebo počítá s možností řídit vůz bez nutnosti mít u sebe fyzicky řidičský průkaz. Postupně začnou také platit další digitální práva z tzv. digitální ústavy. Příkladem lze uvést třeba legalizaci elektronického podpisu, právo na využívání údajů nebo právo na osvědčení digitálního úkonu.

Zdá se, že v nadcházejících letech bychom se mohli také dočkat konce identifikace pomocí rodného čísla. Nahradit ho má koncept elektronické identifikace založené na principu decentralizované identity bez prostředníka v podobě tzv. národního bodu (NIA). Kromě toho, v roce 2023 nabyde účinnosti ustanovení, které povinně ukládá každé podnikající právnické a fyzické osobě zřídit si datovou schránku.

Je už Česko konečně opravdu „digitální“? Dočkáme se stavu, kdy po vzoru Estonska budeme muset fyzicky na úřad pouze ve výjimečných případech? Jaké další novinky nás v letošním roce čekají? A stane se Portál občana skutečným centrem komunikace mezi státem a občany?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!