VIP TALK: Vliv moderních technologií na duševní zdraví

24. května 2023
 
13:50
 - 
14:15

V posledních letech se stále více pozornosti upírá k vlivu moderních technologií na duševní zdraví dětí a mladých lidí. Ve vyspělých zemích je dlouhodobým trendem zhoršující se mentální zdraví, který se nevyhnul ani České republice. Koronavirová pandemie ke zlepšení situace nepomohla, navíc prohloubila existující problémy. V dobách lockdownu ulehčovaly situaci moderní technologie, které přinášejí kromě nesporných výhod i jistá rizika. Hledání příčin zhoršujícího se psychického zdraví představuje složitou otázku s nejednoznačnou odpovědí.

Jak pečovat o duševní zdraví? Jaký vliv mají moderní technologie na obecně se zhoršující stav duševního zdraví? Jaké jsou největší výhody využívání technologií v péči o duši? A co můžeme udělat pro naše zdraví?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!