Česko na cestě od montovny k mozkovně

12. 5. 2022
 
10:30
 - 
11:45

Digitální transformace ekonomiky představuje příležitost posunout Česko mezi nejvyspělejší země světa. Její úspěšné dosáhnutí je ovšem podmíněno nejen úzkou a intenzivní spoluprací veřejného a soukromého sektoru, ale také výraznými investicemi do výzkumu, vývoje a inovací.

Česká republika má dlouhodobou vizi The Country For the Future (Česko země pro budoucnost), která má za cíl otevřít zemi inovačním nápadům a naplno rozvinout potenciál robotizace, automatizace a dalších trendů vycházejících z myšlenky Průmyslu 4.0. Tato strategie představuje plán, jak tuzemskou ekonomiku transformovat z montovny založené na levné pracovní síle na mozkovnu vytvářející produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Globální koronavirová pandemie naplno odhalila slabá místa české ekonomiky. Kromě toho dochází také k proměně pracovního prostředí. Home office se stal z vítaného benefitu prakticky běžným standardem u profesí, které to umožňují. Současně s tím vyvstaly otázky, jak by měly vypadat kanceláře budoucnosti nebo jak zajistit vhodné pracovní podmínky pro práci z domova. Podobných příkladů bychom našli spoustu.

Jak je na tom česká věda a výzkum? Jaké překážky brání rychlejšímu rozvoji digitální ekonomiky? Může si česká ekonomika dovolit výrazněji automatizovat své výrobní kapacity? Co odhalila koronavirová pandemie? Stane se práce z domova pevnou součástí našeho pracovního života? Jakým směrem se mění pracovní prostředí? A dočkáme se čtyřdenního pracovního týdne?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!