Česko na cestě od montovny k mozkovně

19. 5. 2022
 
10:30
 - 
11:45

Řečníci

Moderátoři

Přidat do kalendáře

Digitální transformace ekonomiky představuje příležitost posunout Česko mezi nejvyspělejší země světa. Její úspěšné dosáhnutí je ovšem podmíněno nejen úzkou a intenzivní spoluprací veřejného a soukromého sektoru, ale také výraznými investicemi do výzkumu, vývoje a inovací. S příchodem globální koronavirové pandemie je toto téma aktuálnější než kdykoliv předtím.

Česká republika má dlouhodobou vizi The Country For the Future (Česko země pro budoucnost), která má za cíl otevřít zemi inovačním nápadům a naplno rozvinout potenciál robotizace, automatizace a dalších trendů vycházejících z myšlenky Průmyslu 4.0. Tato strategie představuje plán, jak tuzemskou ekonomiku transformovat z montovny založené na levné pracovní síle na mozkovnu vytvářející produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Globální koronavirová pandemie naplno odhalila slabá místa české ekonomiky založené na průmyslové výrobě. Značná část firem se v důsledku nedostatku pracovní síly stále častěji dostává do potíží. Podniky proto kladou větší důraz na robotizaci a automatizaci práce s cílem zvýšit svou nezávislost na pracovní síle a současně zvýšit svou konkurenceschopnost. Jedná se však pouze o jeden z mnoha aspektů na cestě k úspěšné digitální ekonomice.

Jak je na tom česká věda a výzkum? Jsme konkurenceschopní? Jaké překážky brání rychlejšímu rozvoji digitální ekonomiky? Může si česká ekonomika dovolit výrazněji automatizovat své výrobní kapacity? Co odhalila koronavirová pandemie? A stane se práce z domova pevnou součástí našeho pracovního života?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!