Panel 1: Krize jako příležitost k rozvoji eHealth

13. květen
 
10:30
 - 
12:00

Každá krize je příležitostí pro pozitivní změnu. O to více to platí v oblasti zdravotnictví. Samotná umělá inteligence nabízí nesmírný potenciál pro výrazné vylepšení současného zdravotnictví v České republice za pomoci nejmodernějších technologií. Tuto skutečnost lze mimo jiné demonstrovat na modelech založených na strojovém učení, které již dnes výrazně zefektivňují práci lékařů v podobě diagnostiky a návrhu následného léčebného postupu.

V kontextu dopadu koronavirové pandemie na české zdravotnictví se nám naskytá jedinečná příležitost k transformaci zdravotního systému do podoby odpovídající modernímu digitálnímu věku. Společnost paradoxně může vyjít ze současné situace posilněna. Nesmíme však zapomínat ani na „běžné rutinní problémy“, které byly ještě do nedávna v popředí zájmu široké veřejnosti.

Velkou výzvou i nadále zůstává elektronizace zdravotnictví. Tento proces má potenciál stát se největším technologickým skokem posledních let. Základním stavebním kamenem v tomto ohledu jsou zdravotní data. Ta rostou exponenciálním tempem a jejich výměna, sdílení, analýzy a přístup k nim určuje, zda se české zdravotnictví skutečně vydá do 21. století. Vedle možnosti snížení administrativní zátěže, zvýšení bezpečnosti zdravotních služeb a zvýšení kvality péče je hlavním benefitem posílení informovanosti pacientů a jejich aktivního zapojení do péče o vlastní zdraví.

Jaký přínos má digitalizace zdravotnictví pro pacienta, lékaře nebo poskytovatele? Kam bude digitalizace směřovat? Do jaké míry nám pomohly moderní technologie v boji s koronavirem? A jak lze efektivně využívat data v českém zdravotnictví tak, aby se zabránilo jejich zneužití?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!