Elektronické zdravotnictví

13. 5. 2022
 
13:45
 - 
14:45

Oblast zdravotní péče prochází v posledních letech po celém světě zásadní proměnou a zdravotní systém se zdokonaluje. Mezi hlavní výhody digitalizace zdravotnictví patří zlepšení prevence, diagnostiky, léčby nebo sledování zdravotní péče pacientů a jejich životního stylu. Kromě toho dochází ke efektivnějšímu sdílení informací mezi jednotlivými lékaři, sdílení medicínských postupů a zlepšení komunikace, což zvyšuje celkovou kvalitu péče. 

V České republice byl v roce 2021 přijat zákon o elektronizaci zdravotnictví, na základě kterého od roku 2023 má vzniknout Portál elektronického zdravotnictví. Pacienti a lékaři v něm naleznou nabídku služeb elektronického zdravotnictví spolu s webovou a mobilní aplikací. Důležité je, že zákon nezavádí žádné centralizované úložiště zdravotnické dokumentace nebo dat o zdravotním stavu pacienta, ale umožňuje bezpečné předávání zdravotnické dokumentace nebo jejích částí mezi poskytovateli zdravotních služeb nebo mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. 

V souvislosti s koronavirovou pandemií nabývá na významu také tzv. telemedicína. Ta umožňuje pacientům konzultovat své zdraví s lékaři on-line, aniž by museli odejít ze svého domova a systém zdravotní péče tak výrazně zefektivňuje. Inspirací v digitalizaci zdravotního systému nám mohou být státy jako Dánsko, Španělsko nebo Velká Británie, které udávají trendy v oblasti eHealth. 

Jaké jsou překážky pro rozvoj digitálního zdravotnictví? Jaký dopad na eHealth měla pandemie covid-19? Jaké jsou v Česku výhledy digitálního zdravotnictví do budoucna? Jak může Evropská unie podpořit rozvoj digitálního zdravotnictví? Co tedy brání rozvoji eHealth a očekávaným finančním úsporám ve zdravotnictví?


Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!