Ekonomické fórum: Budoucnost mobility (pouze pro zvané)

24. května
 
08:30
 - 
09:50

Automobilový průmysl tvoří téměř 10 % českého HDP, což ho dlouhodobě staví do jednoho z klíčových odvětví české ekonomiky. V posledních letech jsme však svědky výrazných změn v důsledku nárůstu regulace odvětví. Dochází k postupnému přechodu od spalovacích motorů k elektromobilitě. Definitivně tento trend potvrdilo nedávné hlasování Evropského parlamentu, který odsouhlasil prodej pouze bezemisních vozidel od roku 2035. Čeští výrobci automobilů tak musí v příštích několika letech podstatně transformovat svou výrobu, aby udrželi svou dosavadní pozici.

V souvislosti s budoucností mobility se již naplno hovoří o současných výzvách spojených s elektromobilitou. V České republice postupně roste počet elektromobilů, avšak v porovnání s ostatními státy je rozvoj spíše pozvolný. Významný vliv na tom má nedostatečná infrastruktura a také vysoká pořizovací cena elektroaut.

Trend nástupu elektromobility ale může naopak urychlit přechod k bezemisní mobilitě. V tomto kontextu lze ilustračně zmínit novou normu Euro 7, která by v případě zavedení razantně omezila vypouštění zplodin z aut. Čeští výrobci se ale obávají, že norma může naopak přechod k elektromobilitě znesnadnit a navíc spustit vlnu propouštění zaměstnanců automobilového průmyslu.

Co brání k rychlejšímu rozvoji elektromobility? Jak se Česká republika připravuje na ústup od spalovacích motorů? Co bude tento krok znamenat pro automobilový průmysl? Jaké požadavky přináší norma Euro 7 a mají výrobci šanci do roku 2025 splnit její požadavky?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!