Digitální ekonomická (r)evoluce

24. května 2023
 
10:30
 - 
11:45

Česká ekonomika stojí na rozcestí a bude se muset rozhodnout, jakým směrem se v blízké budoucnosti vydá. Dlouhodobě nízká nezaměstnanost, kterou výrazněji neovlivnila ani koronavirová ekonomická krize, potvrzuje domněnku, že současný hospodářský model je vyčerpaný. Firmy a podnikatelé už nemohou v dlouhodobém horizontu spoléhat na levnou pracovní sílu a subdodávky pro nadnárodní společnosti. Ve světle tlaku na snižování cen, udržitelnost, automatizaci a robotizaci práce nebo silné konkurence zejména z Asie už tento model zkrátka nemůže dlouhodobě obstát. Ekonomika naráží na své limity a pokud chce být úspěšnou a prosperující, musí se zaměřit na technologickou transformaci vedoucí ke zvyšování přidané hodnoty. České firmy, jako jsou například Rohlík, Kiwi nebo Productboard, ukazují, že i Češi umí vytvořit inovativní firmy s globálními ambicemi.

Jaké jsou silné stránky českého byznysu, na kterých může ekonomika stavět? Co musíme udělat pro to, abychom naplno využili potenciál nových technologií a inovací v náš prospěch? A jaké podmínky by měl stát vytvořit, aby se u nás zrodili noví “jednorožci”?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!