Digitální demokracie

19. června
 
14:45
 - 
16:00

Řečníci

Moderátoři

Přidat do kalendáře

Digitální demokracie je pojem, který se objevuje od počátku počítačových věd, přičemž technologie je jediným aspektem vývoje, o němž se věřilo, že spojí jednotlivce způsobem, který nebyl od počátku společnosti znám. Digitalizace 21. století ovlivňuje tři hlavní pilíře: zastupování občanů, správu věcí veřejných a aktivitu a implikace jednotlivců. Nejlepšími příklady dobrých vztahů mezi státem a jednotlivci v důsledku digitalizace jsou nové metody, kterými lze obejít část byrokracie v jakýchkoli institucích, transparentnost politických a legislativních rozhodnutí a vzestup implikace a participace občanů. Ve snaze o přímější formu demokracie je elementární zastoupení občanů v jimi zvolených politických stranách. V této souvislosti je pro politické představitele nyní snazší porozumět potřebám svých voličů, a to především prostřednictvím členů svých stran, kteří mají nyní přímější způsob řešení problémů.

Jaké jsou limity digitalizace, pokud jde o přímější demokracii? Jakým problémům digitální demokracie čelí? Jak lze rozhodovací proces zlepšit větším zapojením a přispěním občanů? Jakými prostředky lze zajistit lepší zastoupení občanů na všech úrovních?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!