Digitalizace vzdělávání a propojení s trhem práce

19. června
 
14:45
 - 
16:00

Řečníci

Moderátoři

Přidat do kalendáře

Digitalizace vzdělávání transformuje přístup ke studiu, což pozitivně dopadá také na trh práce, kde jsou digitální dovednosti stále žádanější. Pandemie COVID-19 změnila vzdělávací metody a zdůraznila potřebu adaptace na technologické změny jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli je klíčová pro rozvoj relevantních dovedností, které připraví absolventy na budoucí požadavky trhu práce. Vlády a školy by měly podporovat digitální gramotnost a zajistit rovný přístup ke vzdělávacím zdrojům, aby všechny segmenty populace mohly těžit z výhod digitalizace. Tato synergie mezi vzděláním, zaměstnavateli a technologiemi představuje základní kámen pro budování resilientního a konkurenceschopného hospodářství, které dokáže efektivně reagovat na dynamické změny v digitálním věku.

Jak můžeme zajistit přístupnost digitálního vzdělání pro všechny studenty bez ohledu na jejich socioekonomické postavení? Jaké dovednosti a kompetence budou potřeba z pohledu budoucího trhu práce? Jak můžeme podporovat a motivovat učitele pro integraci digitálních technologií do výuky a rozvoj vlastních digitálních dovedností? Jakým způsobem by měla probíhat spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, státem a soukromým sektorem, aby byl zajištěn efektivní přenos dovedností z vzdělávacího systému do praxe na trhu práce?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!