Budoucnost vzdělávání v roce 2038

25. května 2023
 
15:45
 - 
17:00

V roce 2038 dokončí děti narozené v letošním roce svou povinnou školní docházku. Je velmi pravděpodobné, že svět, který známe dnes, bude zcela jiným místem. Již dnes však digitalizace přináší do vzdělávání zcela nové možnosti, které ještě před pár lety nebyly představitelné. Díky přístupu k internetu a počítačům mohou studenti a učitelé využívat širokého spektra nástrojů k rozvoji myšlení dětí, žáků a studentů. Online vzdělávací programy, virtuální třídy a interaktivní výukové materiály dělají vzdělávání zábavou. Spousta dětí a teenagerů využívá například YouTube k prohloubení svých znalostí v oblastech, které jsou jim blízké. Z pohledu probíhající ekonomické transformace by měl stát podporovat e-learningové platformy, mezigenerační programy, rekvalifikační kurzy a elektronické služby veřejného sektoru s důrazem na zvyšování informovanosti.

Jaké znalosti budeme potřebovat v roce 2038? Jak se za tu dobu promění způsob vzdělávání? A budeme se učit prostřednictvím internetu a pouze problematické učivo probírat s lektory?

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!