Panelista

Vojtěch Bahenský

Výzkumník, katedra bezpečnostních studií Univerzity Karlovy (Česká republika)

Vojtěch Bahenský je výzkumným pracovník na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci Peace Research Institute - Prague. Zaroveň působí jako analytik výzkumného centra a místopředseda správní rady Asociace pro mezinárodní otázky a přidružený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. V roce 2022 získat titul Ph.D. v oboru mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově za disertační práci zkoumající vztah mezi vojenskou silou a geografickou vzdálenosti. V současnosti se odborně věnuje tématům konvenčních ozbrojených konfliktů, vojenské síly a takzvaných hybridních hrozeb.

Agenda řečníka

14:15

 - 

15:30

25. května

Kimberly Kagan, zakladatelka a prezidentka, Institut pro studium války (USA)

Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO, Armáda České republiky (Česká republika)

Margarita Konaev, zástupkyně ředitele pro analýzu, Georgetown Center for Security and Emerging Tech (USA)

Vojtěch Bahenský, výzkumník, katedra bezpečnostních studií Univerzity Karlovy (Česká republika)

Francesco Cappelletti, výzkumný pracovník, European Liberal Forum (Itálie)

Moderátor:

Boris Kaliský, provozní ředitel, The Prague Security Studies Institute (Slovensko)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!