Panelista

Vladimír Mařík

Ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT (Česká republika)

Vladimír Mařík byl v letech 1999-2013 zakladatelem a prvním vedoucím katedry kybernetiky ČVUT FEL - EU Centra excelence. Od roku 2013 je zakladatelem a ředitelem, později od roku 2018 vědeckým ředitelem CIIRC ČVUT. V letech 2011-2015 byl a nyní opět od roku 2018 je členem RVVI, od roku 2021 pak místopředsedou RVVI. Od roku 2009 je též předsedou představenstva společnosti CertiCon, a.s. Zabývá se umělou inteligencí, strojovým učením a aplikacemi umělé inteligence v průmyslové a medicínské praxi. V současné době je hlavním řešitelem EU výzkumného projektu RICAIP (50 mil. EUR) zaměřeného na implementaci myšlenek Průmyslu 4.0 v distribuovaném výrobním prostředí. Je spoluautorem 5 US patentů a autorem více než 140 odborných publikací, spolueditorem a spoluautorem 16 knih.

Agenda řečníka

11:45

 - 

13:00

24. května 2023

Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament (Česká republika)

Vladimír Mařík, ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT (Česká republika)

Alžběta Solarczyk Krausová, vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Josef Holý, IT expert, spoluautor podcastu Kanárci v Síti (Česká republika)

Moderátorka:

Daria Hvížďalová, členka správní rady, 42 Prague (Česká republika)

13:00

 - 

13:50

24. květen 2023

Veronika Pribáň Žolnerčíková, vědecká pracovnice, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Vladimír Mařík, ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT (Česká republika)

Ondřej Šteffl, zakladatel; ředitel Scio (Česká republika)

Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank (Česká republika)

Moderátor:

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!