Panelista

Šárka Prát

Členka správní rady, Evropské liberální fórum (Česká republika)

Šárka Prát je ředitelkou think-tanku Institut pro politiku a společnost. Specializuje se na migraci, transatlantické vztahy a ekonomická témata. V Institutu pro politiku a společnost je zodpovědná za vedení týmu, realizaci projektů a zajištění rozvoje institutu. Má na starosti komunikaci mezi think-tankem, politickými subjekty a dalšími partnerskými entitami. Odborně se věnuje problematice socio-ekonomických dopadů migrace na pracovní trh. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. V rámci doktorského studia se zabývala problematikou migrace a výsledky výzkumu byly publikovány na Web of Science. Mimo činnost v institutu byla v letech 2013-2014 vedoucí projektu Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou. Mezi další projekty, na kterých participovala, patří například Výzvy migrace a sociálně-ekonomické a politické reakce na regionální polarizaci ve střední a východní Evropě. Absolvovala řadu zahraničních stáží a praxí na Kypru, Korfu, Maltě a v Bruselu. Část studií strávila na zahraničních univerzitách v Mexiku a ve Francii. Je absolventkou Université Jean Moulin Lyon 3, kde získala magisterský diplom a absolventkou Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získala tituly Ing., MBA a Ph.D. V roce 2020 byla Šárka zvolena členkou představenstva Evropského liberálního fóra, hlavního think tanku ALDE, politické skupiny Evropského parlamentu.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!