Moderátorka

Rut Bízková

Bývalá ministryně životního prostředí České republiky, bývalá předsedkyně Technologické agentury České republiky (Česká republika)

Rút Bízková se zabývá SMART řešeními, inovativními postupy pro rozvoj společnosti. Přes třicet let se podílí na analýzách a strategiích v oblasti energetiky, životního prostředí, výzkumu a vývoje. Ve státní správě prošla všemi funkcemi, od referentky po ministryni životního prostředí. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, následně ředitelkou Středočeského inovačního centra. Je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V posledních letech se podílela na tvorbě Inovační strategie ČR 2019–2030, RIS3 strategie Středočeského kraje, Strategie rozvoje Středočeského kraje do roku 2030, Strategie RE:START pro obnovu a rozvoj strukturálně postižených regionů, strategie SMART Česko SMO ČR a SMART konceptu MMR. Prosazuje podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu jako zásadní komponenty rozvoje společnosti.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

13:45

 - 

15:15

13. květen

Martin Kolovratník – Poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda Hospodářského výboru a místopředseda Správní rady Správy železnic (Česká republika)

Franciszek Sterczewski – Poslanec Sejmu Polské republiky, člen Výboru pro infrastrukturu v polském Sejmu (Polsko)

Bohdan Wojnar – Bývalý prezident Asociace automobilového průmyslu České republiky, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky (Česká republika)

Miroslav Svítek – Člen Vědecké rady Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), emeritní děkan Fakulty dopravní ČVUT (Česká republika)

Moderátorka:

Rut Bízková – Bývalá ministryně životního prostředí České republiky, bývalá předsedkyně Technologické agentury České republiky (Česká republika)

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!