Panelista

Miroslav Svítek

Člen Vědecké rady Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), emeritní děkan Fakulty dopravní ČVUT (Česká republika)

V roce 1996 získal doktorát v oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. V roce 2008 se stal profesorem inženýrské informatiky na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. Od roku 2018 je hostujícím profesorem v oboru Smart Cities na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA. Je členem Inženýrské akademie ČR, vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities a členem Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster (CSCC). V roce 2019 mu byla udělena cena Osobnost Smart City.

Agenda řečníka

13:45

 - 

15:15

13. květen

Martin Kolovratník – Poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda Hospodářského výboru a místopředseda Správní rady Správy železnic (Česká republika)

Franciszek Sterczewski – Poslanec Sejmu Polské republiky, člen Výboru pro infrastrukturu v polském Sejmu (Polsko)

Bohdan Wojnar – Bývalý prezident Asociace automobilového průmyslu České republiky, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky (Česká republika)

Miroslav Svítek – Člen Vědecké rady Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), emeritní děkan Fakulty dopravní ČVUT (Česká republika)

Moderátorka:

Rut Bízková – Bývalá ministryně životního prostředí České republiky, bývalá předsedkyně Technologické agentury České republiky (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!