Panelista

Michal Křelina

Konzultant kvantové technologie pro NATO, armádu i investory; vědec, ČVUT v Praze (Česká republika)

Michal Křelina působí jako vědecký pracovník na ČVUT v Praze a má doktorát z experimentální jaderné fyziky. Michal působí jako konzultant, analytik a stratég v oblasti kvantových technologií s důrazem na bezpečnostní a obranné aplikace. Jeho výzkum v oblasti kvantových technologií se zaměřuje na vojenské aplikace kvantových technologií, zkoumání role kvantových technologií v budoucích konfliktech, hodnocení rizik a hrozeb kvantových technologií a konzultace pro různé součásti NATO a různé obranné a bezpečnostní organizace. Michal působil také jako výzkumný pracovník na univerzitě v Heidelbergu a jako expert na kvantovou bezpečnost v EUSPA. V poslední době Michal zakládá v Nizozemsku společnost QuDef, která se zabývá kvantovou bezpečností, a je spoluzakladatelem pracovní skupiny Quantum Security and Defence Working Group.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!