Panelistka

Margarita Konaev

Zástupkyně ředitele, Analysis and a Research Fellow at Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology (USA)

Dr. Margarita Konaev je zástupkyní ředitele pro analýzu a výzkumnou pracovnicí v Georgetownském centru pro bezpečnost a vznikající technologie (CSET), která se specializuje na vojenské aplikace umělé inteligence a ruské vojenské inovace. Je také pomocnou seniorkou Centra pro novou americkou bezpečnost a nerezidentní seniorkou Atlantic Council. Dříve působila jako nerezidentka na Institutu moderní války ve West Pointu, postdoktorandka na Fletcher School of Law and Diplomacy a postdoktorandka na Perry World House na Pensylvánské univerzitě. Před nástupem do CSET pracovala jako Senior Principal v oddělení marketingu a komunikace ve společnosti Gartner. Margaritin výzkum o mezinárodní bezpečnosti, technologii a městském válčení byl publikován řadou akademických a politických zdrojů, včetně Journal of Strategic Studies, Foreign Affairs, Foreign Policy, Bulletin of the Atomic Scientists, Lawfare, War on the Rocks a ostatní. Je držitelkou titulu Ph.D. v oboru politologie na University of Notre Dame, M.A. v řešení konfliktů z Georgetown University a B.A. z Brandeis University.

Agenda řečníka

14:15

 - 

15:30

25. května

Kimberly Kagan, zakladatelka a prezidentka, Institut pro studium války (USA)

Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO, Armáda České republiky (Česká republika)

Margarita Konaev, zástupkyně ředitele pro analýzu, Georgetown Center for Security and Emerging Tech (USA)

Vojtěch Bahenský, výzkumník, katedra bezpečnostních studií Univerzity Karlovy (Česká republika)

Francesco Cappelletti, výzkumný pracovník, European Liberal Forum (Itálie)

Moderátor:

Boris Kaliský, provozní ředitel, The Prague Security Studies Institute (Slovensko)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!