Panelista

Ladislav Maixner

Předseda, Českomoravská společnost pro automatizaci (Česká republika)

Ladislav Maixner je absolventem strojní fakulty VŠST v Liberci a přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oboru numerická matematika. Na UP Olomouc působil více než 20 let jako externí učitel. Disertaci obhájil na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Pracoval jako vedoucí projektant v útvaru vývoje a výroby automatizační techniky a automatických linek v podniku TESLA Lanškroun. Je autorem řady monografií z oboru automatizační techniky, několika vysokoškolských skript a řady odborných článků. V současné době je předsedou Českomoravské společnosti pro automatizaci (ČMSA).

Agenda řečníka

15:45

 - 

17:00

24. května 2023

Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank (Česká republika)

Michal Šmíd, generální ředitel, Amazon (Česká republika)

Megi Mejdrechová, spoluzakladelka a technická ředitelka, RoboTwin (Česká republika)

Jan Vetiška, vedoucí Odboru robotiky a robotů, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VÚT Brno (Česká republika)

Ladislav Maixner, předseda, Českomoravská společnost pro automatizaci (Česká republika)

Moderátor:

Vojtěch Kristen, redaktor, Info.cz (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!