Moderátorka

Kristina Soukupová

Zakladatelka a prezidentka, DefSec Innovation Hub z.u. (Česká republika)

Kristina Soukupová je zakladatelkou a prezidentkou společnosti DefSec Innovation Hub a dlouholetou konzultantkou v oblasti obrany, která působí na nejvyšších úrovních ve vládě a armádě. Je držitelkou doktorátu z katedry válečných studií na King's College v Londýně. Její hlavní odbornou specializací je poradenství významným mezinárodním korporátním a vládním klientům v oblasti obranných a bezpečnostních inovací, veřejných zakázek i podnikových strategií a jejich implementace. Dlouhodobě spolupracuje s NATO se zaměřením na vznikající disruptivní technologie (Emerging Disruptive Technologies, EDT). V roce 2018 založila DefSec Innovation Hub, jedná se o českou neziskovou organizaci pomáhající ozbrojeným silám v České republice a širším regionu střední a východní Evropy s inovacemi, zaváděním a implementací EDTs. Za tímto účelem byla Kristina nedávno pověřena vedením českého generálního štábu, aby zorganizovala sérii akcí zaměřených na EDTs. DefSec je jedinou nezávislou organizací v širší inovační síti NATO. Navrhla a vedla řadu inovativních vzdělávacích programů pro vojenské i civilní publikum a podílela se na tvorbě strategických dokumentů na národní úrovni i na úrovni NATO. V nedávné době získala licenci k otevření české pobočky FightClub, jejíž experimentální skupiny usilující o zlepšení efektivity boje proti válce prostřednictvím civilně-vojenské spolupráce.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!