Panelista

Jeremy Rollison

Vedoucí politiky EU a vrchní ředitel pro evropské vládní záležitosti, Microsoft (USA)

Jeremy Rollison je vedoucím politiky EU a starším ředitelem pro evropské vládní záležitosti ve skupině Corporate, External & Legal Affairs (CELA) společnosti Microsoft. Pracuje v Bruselu, kde vede tým pro politiku EU společnosti Microsoft, který se zabývá všemi politikami, jež ovlivňují regulační a právní rámce pro rozvoj a zavádění digitálních technologií, cloudu i umělé inteligence pro zákazníky společnosti Microsoft v Evropě. Má zkušenosti a odborné znalosti zejména v oblasti datové politiky. Vedl a řídil kampaně v oblasti veřejné politiky a zapojení zainteresovaných stran v souvislosti s AI, ochranou soukromí, kybernetickou bezpečností, cloudem, duševním vlastnictvím a autorským právem. Před nástupem do společnosti Microsoft byl součástí oddělení pro vztahy s vládou týmu společnosti Nokia v jejím zastoupení pro EU. V minulosti byl ředitelem sdružení online služeb Dot.Europe v Bruselu. Má téměř dvacetileté zkušenosti s působením v Bruselu na úrovni firem, sdružení a poradenských společností. Zde se angažoval ve spolupráci se zúčastněnými stranami a regulačními orgány EU v otázkách souvisejících s vývojem a poskytováním digitálních technologií a služeb na vnitřním trhu, stále častěji také s podporou dvojího přechodu zákazníků společnosti Microsoft v různých odvětvích.

Agenda řečníka

10:45

 - 

12:00

18. června

Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament (Česká republika)

Tomáš Mikolov, přední český vědec v oblasti umělé inteligence, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (Česká republika)

Lukáš Kačena, ředitel, prg.ai (Česká republika)

Jeremy Rollison, vedoucí politiky EU a vrchní ředitel pro evropské vládní záležitosti, Microsoft (USA)

Moderátorka:

Markéta Jedličková, AI & Data Scientist, CRUXO (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!