Moderátorka

Jana Brodani

Výkonná ředitelka, Asociace pro kapitálový trh České republiky (Česká republika)

Před nástupem do Asociace v roce 2008 působila v oblasti právního a daňového poradenství. Od roku 2009 zastává pozici výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh České republiky. Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic. Je spoluautorkou Komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, a autorkou řady odborných publikací. Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice, kterou v roce 2019 schválila Vláda České republiky a pravidelně se podílí na vytváření legislativy českého kapitálového trhu i implementaci evropské legislativy. Na evropské úrovni odborně přispívá k aktuálně řešeným otázkám regulace a pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Dlouhodobě se věnuje tématům investování žen, rozvoji kapitálových trhů v regionu střední a východní Evropy, a zajištění na stáří.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

14:30

 - 

15:45

12. 5. 2022

Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)

Ott Velsberg, vládní datový ředitel, Ministerstvo hospodářství a komunikací (Estonsko)

Greta Schulte, generální tajemnice, Evropská asociace FinTech a manažer pro vládní a veřejné záležitosti, N26 (Německo)

Jan Blažek, předseda představenstva, Bankovní identita (Česká republika)

Moderátorka:

Jana Brodani, výkonná ředitelka, Asociace pro kapitálový trh České republiky (Česká republika)

Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!