Panelista

Jan Vetiška

Vedoucí Odboru robotiky a robotů, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VÚT Brno (Česká republika)

Jan Vetiška je absolventem fakulty strojního inženýrství VUT v Brně obor inženýrská informatika a automatizace a inženýrská mechanika. Již 15 let je zaměstnancem fakulty strojního inženýrství, kde aktuálně zastává pozici vedoucího Odboru robotiky a robotů na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně. Specializuje se na aplikace průmyslových robotů ve výrobních systémech s prvky průmyslu 4.0 a zavádění této problematiky do vzdělávacích programů na FSI. S kolegy získal v roce 2019 zlatou medaili MSV za Digitální dvojče výrobní buňky.

Agenda řečníka

15:45

 - 

17:00

24. května 2023

Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank (Česká republika)

Michal Šmíd, generální ředitel, Amazon (Česká republika)

Megi Mejdrechová, spoluzakladelka a technická ředitelka, RoboTwin (Česká republika)

Jan Vetiška, vedoucí Odboru robotiky a robotů, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VÚT Brno (Česká republika)

Ladislav Maixner, předseda, Českomoravská společnost pro automatizaci (Česká republika)

Moderátor:

Vojtěch Kristen, redaktor, Info.cz (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!