Panelista

Franciszek Sterczewski

Člen polského parlamentu, člen Výboru pro infrastrukturu v polském Sejmu (Polsko)

Architekt, městský aktivista, komunitní organizátor. Iniciátor světelného řetězce Poznaň - protest na obranu nezávislosti polského soudnictví.Absolvent fakulty architektury a městského designu na univerzitě v Poznani. Kurátor akcí spojených s architekturou a stálý přispěvatel kulturních festivalů MIASTOmovie, festivalu krátkých vln a festivalu Malta. Tvůrce událostí Piknik na náměstí Freedom, Pstryk, Zimní pohřeb nebo Den parkování, které kromě rekreace hrají roli velitele sociálně-urbanistické tkáně města. Radní čtvrti Sv. Łazarz v Poznani. V letech 2018 - 2019 koordinátor rozvojové strategie Mezinárodního poznaňského veletrhu odpovědný za otevření veletrhu směrem k městu. A také nezávislý kandidát do polského parlamentu.

Agenda řečníka

13:45

 - 

15:15

13. květen

Martin Kolovratník – Poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda Hospodářského výboru a místopředseda Správní rady Správy železnic (Česká republika)

Franciszek Sterczewski – Poslanec Sejmu Polské republiky, člen Výboru pro infrastrukturu v polském Sejmu (Polsko)

Bohdan Wojnar – Bývalý prezident Asociace automobilového průmyslu České republiky, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky (Česká republika)

Miroslav Svítek – Člen Vědecké rady Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), emeritní děkan Fakulty dopravní ČVUT (Česká republika)

Moderátorka:

Rut Bízková – Bývalá ministryně životního prostředí České republiky, bývalá předsedkyně Technologické agentury České republiky (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!