Panelista

Francesco Cappelletti

Výzkumný pracovník, European Liberal Forum (Itálie)

Francesco Cappelletti pracuje jako výzkumník v Evropském liberálním fóru. Francesco je v současné době doktorandem v oboru právo kybernetické bezpečnosti na Vrije Universiteit Brussel. Je držitelem magisterského titulu v mezinárodních vztazích na Univerzitě ve Florencii a magisterského titulu ze světové politiky na MGIMO (Moskva). Je členem „Centra pro kybernetickou bezpečnost“ ve Florencii.

Agenda řečníka

14:15

 - 

15:30

25. května

Kimberly Kagan, zakladatelka a prezidentka, Institut pro studium války (USA)

Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO, Armáda České republiky (Česká republika)

Margarita Konaev, zástupkyně ředitele pro analýzu, Georgetown Center for Security and Emerging Tech (USA)

Vojtěch Bahenský, výzkumník, katedra bezpečnostních studií Univerzity Karlovy (Česká republika)

Francesco Cappelletti, výzkumný pracovník, European Liberal Forum (Itálie)

Moderátor:

Boris Kaliský, provozní ředitel, The Prague Security Studies Institute (Slovensko)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!