Moderátorka

Barbora Dubanská

Expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika)

Barbora je zakladatelka advokátní kanceláře dubanska & zabývající se oblastmi digitálního zdravotnictví a farmaceutického práva a regulatoriky. Barbora je rovněž členkou správní rady think tanku Ministr zdraví, který zapojuje odborníky z různých oblastí do zlepšování českého zdravotnictví. Ministr zdraví se zaměřuje na tři pilíře, a to prevenci, digitalizaci a efektivnější financování zdravotnictví. Barbora má dlouholeté zkušenosti se spoluprací se společnostmi z oblasti zdravotnictví, life sciences a FMCG. Vedla týmy zabývající se life-sciences a hospodářskou soutěží v mezinárodních advokátních kancelářích. Pravidelně vystupuje na národních i mezinárodních konferencích, zejména na téma farmacie, zdravotnictví a hospodářská soutěž. Je také mentorkou hackathonů v oblasti zdravotnictví a farmacie a věnuje se pro bono aktivitám pro pacientské organizace a další neziskové projekty.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!