Panelistka

Alžběta Solarczyk Krausová

Vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Alžběta Solarczyk Krausová je vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, předsedkyně expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, zakladatelka a předsedkyně konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorka na Univerzitě Karlově, výkonná redaktorka časopisu The Lawyer Quarterly a členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. Zastupuje Českou republiku jako expertka v GPAI. Je členkou sítě expertů ONE AI při OECD. Ve výzkumu se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem. Od roku 2017 přispívá k formulaci budoucí regulace umělé inteligence jak na mezinárodní tak i na národní úrovni. Je hlavní autorkou českých návrhů mezinárodní regulace umělé inteligence zaslaných UNCITRALu a UNIDROIT (2017), spoluautorkou zprávy EU Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies (2019) a spoluautorkou non-paperu České republiky Regulatory Framework for Artificial Intelligence in the European Union (2020). Je hlavní autorkou Analýzy právně- etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR (2018) zpracované pro Úřad vlády ČR a spoluautorkou Národní strategie umělé inteligence České republiky (2019).

Agenda řečníka

11:45

 - 

13:00

24. května 2023

Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament (Česká republika)

Vladimír Mařík, ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT (Česká republika)

Alžběta Solarczyk Krausová, vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Josef Holý, IT expert, spoluautor podcastu Kanárci v Síti (Česká republika)

Moderátorka:

Daria Hvížďalová, členka správní rady, 42 Prague (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!