Panelista

Aleš Stuchlík

Neurovědec, Digital Intelligence (Česká republika)

Aleš Stuchlík je neurovědec v týmu Digital Intelligence. Zkoumá učení a paměť ve vztahu k mozku, koučuje a je známým popularizátorem neurovědy. Citát: "Abychom účinně bojovali proti zapomínání, bylo dosud nejlepším postupem kalibrovat proces zapamatování pomocí křivky zapomínání a sebehodnocení, což ale vyžaduje trpělivost a hlubokou sebekázeň. S AI soukromým učitelem ChuToo usilujeme o maximální zpřístupnění i pro jedince s poruchami učení či pozornosti. Proto pracuji na metodice pro automatickou kalibraci na základě detailní analýzy uživatelského profilu."

Agenda řečníka

12:25

 - 

12:45

19. červen

Aleš Stuchlík, neurovědec, Digital Intelligence (Česká republika)

Moderátorka:

Sara Polak, archeoložka umělé inteligence a popularizátorka AI (Česká republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!