Hlavní řečnice

Alena Schillerová

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí, Vláda České republiky (Česká republika)

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v letech 1991–2015 pracovala na různých pozicích ve Finanční správě. Působila jako ředitelka Finančního úřadu Brno-venkov a také jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. Mimo jiné byla členkou Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a členkou pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Věnovala se také publikační a přednáškové činnosti. V oblasti financí se pohybuje celou svou kariéru. Od ledna 2016 působila jako náměstkyně ministra financí pro daně a cla, předtím 25 let zastávala nejrůznější pozice ve Finanční správě. V roce 2017 byla jmenována ministryní financí. Chce zjednodušovat daňový systém od nesystémových výjimek a vylepšovat online finanční úřad, tedy možnost podávat daňová přiznání pohodlně přes internet.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Jste připraveni?

Sledujte Digitální Česko z pohodlí domova!