Ekonomické fórum: Budování dovedností pro odolný kyberprostor (pouze pro zvané)

25. květen 2023
 
13:00
 - 
13:50

V roce 2022 obsadilo Česko desáté místo na světě v počtu kybernetických útoků. Kybernetické útoky jsou zároveň neustále sofistikovanější a vyžadují odborníky na kybernetickou bezpečnost se specializovanými dovednostmi a znalostmi.

Obavy z kybernetických hrozeb jsou pro státní správu, firmy a organizace častou překážkou k tomu, aby naplno využívali příležitostí digitalizace. Kyberbezpečnost se ovšem dlouhodobě potýká s nedostatečným množstvím expertů.  To představuje pro státní i soukromý sektor velkou výzvu, která vede k finančním ztrátám, narušení kritické infrastruktury a vyzrazení citlivých informací. Jak motivovat více lidí, aby se ucházeli o roli v tomto oboru?

Další výzvou je rovněž připravovaný nový zákon o kyberbezpečnosti. V této souvislosti je vhodné zmínit otázku, zda máme dostatek odborníků na to, aby dohlíželi na správnou implementaci.


Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!