Moderátorka

Lucie Kadlecová

Senior Associate, Cyber & Privacy, PwC; Post-Doctoral Researcher, Peace Research Centre Prague, Charles University (Česká republika)

Lucie Kadlecová pracuje v Cyber & Privacy týmu PwC a jako post-doktorandský výzkumník v Peace Research Centre Prague Univerzity Karlovy, kde se zabývá netechnickými aspekty kybernetické bezpečnosti. V minulosti získala Fulbrightovo stipendium na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridge, USA. Působila v Národním centru kybernetické bezpečnosti nebo v estonské kyberbezpečnostní firmě CybExer Technologies. Lucie také krátce pracovala v sekci Kybernetické obrany NATO nebo v kabinetu komisaře v Evropské komisi v Bruselu. Získala PhD na Univerzitě Karlově a MA titul na Katedře válečných studií King's College London. V současnosti dokončuje knihu na téma státní suverenity v kybernetickém prostoru a vyučuje kurz kybernetické bezpečnosti na Fakultě sociální věd UK.

Agenda řečníka

Host se neúčastní žádné události jako řečník

Agenda moderátora

10:30

 - 

11:45

25. květen

Robert Králíček, poslanec, Poslanecká sněmovna ČR (Česká republika)

Lukáš Kintr, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (Česká republika)

Matthias Sachs, vedoucí evropského oddělení kybernetické bezpečnosti, Google (Německo)

Lucie Kosová, vrchní rada, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (Česká republika)

Moderátorka:

Lucie Kadlecová, Senior Associate, Cyber & Privacy, PwC; Post-Doctoral Researcher, Peace Research Centre Prague, Charles University (Česká republika)

13:00

 - 

13:50

25. květen 2023

Robert Králíček, poslanec, Poslanecká sněmovna ČR (Česká republika)

Martin Úlovec, zmocněnec MŠMT pro digitalizaci a digitální vzdělávání (Česká republika)

Matthias Sachs, vedoucí evropského oddělení kybernetické bezpečnosti, Google (Německo)

Kristina Sedeke, vedoucí marketingu, Czechitas (Česká republika)

Moderátorka:

Lucie Kadlecová, Senior Associate, Cyber & Privacy, PwC; Post-Doctoral Researcher, Peace Research Centre Prague, Charles University (Česká republika)

Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!