VIP TALK: Women in TECH

25. května
 
13:50
 - 
14:15

Absence žen v oblasti technických a ICT oborů by si měla zasluhovat naši pozornost z několika zásadních důvodů. Absence žen v těchto odvětvích a oborech studia úzce souvisí se společenskými představami o rolích mužů a žen ve společnosti a může tak být považována i za jeden z indikátorů míry rovnosti pohlaví ve společnosti. Podpora žen v těchto oborech a odstraňování bariér, kterým musí čelit, by tak měly být považovány za úkol jakékoliv demokratické společnosti. Ženy v současné době představují nevyužitý potenciál technických a ICT oborů. Technické a ICT obory hrají klíčovou roli v rozvoji ekonomického růstu. Ignorování potenciálu žen se tak může stát brzdou konkurenceschopnosti naší země v globálním měřítku. Zapojení žen do těchto oborů s sebou nese rovněž diverzitu možných přístupů a zkušeností. Ženy se ve svém životě potýkají s odlišnými problémy než muži, jejich perspektivy se mohou lišit.

S jakými problémy se musí ženy potýkat v technických a IT oborech? Proč je v současnosti nízké zastoupení žen v těchto oborech? A co musíme udělat pro, aby se situace změnila?

Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!