Panelista

Petr Šnajdárek

Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO, Armáda České republiky (Česká republika)

Ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a náčelník spojovacího vojska - Digitální zmocněnec Ministerstva obrany Petr Šnajdárek je vojákem z povolání, narodil se v Hranicích na Moravě. Základní školu absolvoval v Potštátě. Následně jeho studijní kroky směřovaly přes střední školu v Lipníku n. Bečvou, Vojenskou akademii Brno, dále se účastnil specializovaných kurzů v Nizozemí, aby posléze svá studia ukončil opět v Brně na Univerzitě obrany. Zúčastnil se dvou zahraničních operací v Afghánistánu (2009, 2011-2012) a v roce 2015 měl za úkol nasazení první české jednotky bezpilotních systémů na základně Bagram v Afghánistánu. Od roku 2020 do roku 2021 byl za Armádu ČR určen do Centrálního Řídícího Týmu ministerstva zdravotnictví k řešení pandemie Covid. Profesně se zaměřuje na rozvoj v oblasti systémů velení a řízení, použití a implementace nových komunikačních a informačních technologií, elektronického boje, bezpilotních systémů a softwarových nástrojů pro efektivní digitalizaci bojiště, řešení systému krizového řízení. Do generálské hodnosti byl jmenován v roce 2022.

Agenda řečníka

14:15

 - 

15:30

25. května

Kimberly Kagan, zakladatelka a prezidentka, Institut pro studium války (USA)

Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO, Armáda České republiky (Česká republika)

Margarita Konaev, zástupkyně ředitele pro analýzu, Georgetown Center for Security and Emerging Tech (USA)

Vojtěch Bahenský, výzkumník, katedra bezpečnostních studií Univerzity Karlovy (Česká republika)

Francesco Cappelletti, výzkumný pracovník, European Liberal Forum (Itálie)

Moderátor:

Boris Kaliský, provozní ředitel, The Prague Security Studies Institute (Slovensko)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!