Panelista

Martin Zeman

Ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika)

Martin Zeman vystudoval obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika na ČVUT v Praze a získal postgraduální diplom ze strategického managementu na The Nottingham Trent University. Publikuje v oblasti managementu a informatiky ve zdravotnictví. V současné době působí na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, jehož součástí je Národní centrum elektronického zdravotnictví. Působil jako CIO Krajské zdravotní, a.s., největšího poskytovatele lůžkové péče v ČR. Je předsedou České společnosti lékařské informatiky a vědeckých informací ČLS JEP. Martin byl zodpovědný za celorepublikovou strategii a implementaci digitálního zdravotnictví v ČR, je jedním z autorů Národní strategie elektronického zdravotnictví a národní strategie Zdraví 2030.

Agenda řečníka

11:45

 - 

13:00

25. květen

Henrik Ibsen, výkonný ředitel, OTH.IO (Dánsko)

Martin Zeman, ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika)

Jürgen Brandstätter, místopředseda, IHE-Europe (Rakousko)

Barbora Dubanská, expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika)

Jakub Pětioký, česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (Česká republika)

Moderátor:

Tomáš Doležal, ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česka republika)

Agenda moderátora

Host se neúčastní žádné události jako moderátor
Are you ready?

Watch Digital Czech Republic from the comfort of your home!